Artiste Studio Vision


Konstkort

Konstkort är som små minikonstverk som kan ramas in eller ges bort som en gåva. Framsidan är glansig. Korten har inte någon vit kant, utan det tryckta konstverket går ut till kanten på kortet.

På baksidan står titeln, mitt namn och företag, website och mailadress.
Konstvykort har inte heller någon vit kant. På baksidan finns som brukligt på vykort även plats för mottagarens adress.